切换到宽版
  • 2423阅读
  • 2回复

[单机游戏][6.8]【龙腾世纪2】免安装中文绿色版[网盘|7.56G] [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wnoyng
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-08
游戏类型:角色扮演RPG
游戏语言:简体中文
游戏大小:7.56G

游戏截图游戏介绍
    BioWare如期宣布[龙腾世纪2]将于明年3月与PC、PS3,及Xbox 360玩家见面,玩家将扮演少数几位从家园浩劫中逃出的幸运人士之一,为了能在这个面目全非的世界中活下去需奋力一战。  
该作采用全新的战斗机制,无论玩家扮演何种角色,战斗始终围绕你展开,像中军主帅那样来指挥,像斯巴达那样去战斗。游戏画面大幅进化,细节刻画更为出色,视觉风格与前作有别样不同。   
官方表示,[龙腾世纪2]的故事和[龙腾世纪:序章]的部分时空背景重叠,玩家在游戏中将可选择主角的性别,但不可选择种族(预设为人类),男性的预 设姓名为Garrett Hawke,女性则为Marian Hawke,官方表示,将会针对男、女性主角的部份进行配音的工作。


安装说明
基于RLD版本压缩,整合V1.04升级全16DLC+天邈V1.4汉化补丁
解压缩,双击[开始游戏].exe


游戏下载地址: pan.baidu.com/s/1boW4LyB 密码:inqg

离线lesliehuang

只看该作者 1楼 发表于: 05-14

欢迎收藏我们,在这里您可以查到最新最快的开奖信息,更有:幸运时时彩天津时时彩十一运夺金等丰富彩种,而且免费提供每期的玩法给大家参考.
离线ltc2559

只看该作者 2楼 发表于: 07-22

2020,7月、8月、9月,球历史最大崩盘,终于到来了 !!

2020,7月、8月、9月,球历卝史最大崩卝盘,终于到来了 !!


作者 :孔不大王王王
时间: 2020卝年7月14曰12:49:19    星期二   农历五月廿四
           上证综指 :3405.30          fǎ囯囯庆曰1  本文,朕重申,2009年以来,11年来,2⑧9篇文章,不断重复的,两件事,
    其一是,必然到来的,最大崩卝盘;  
    其二是,三卝峡大坝。


2  重申,2020,7月、8月、9月,将发生,球历卝史最大崩卝盘。

    ---- 性质,球91年{1929}总出货之前的,总洗盘。假摔,最大黄金坑。
          极度恐怖之中,底部必然出现,历卝史最高成交量,这就是,庄家xī筹的,铁证。2020,7yuè 、8yuè 、9yuè ,quán qiú lì shǐ zuì dà bēng pán ,zhōng yú dào lái le  !!


zuò zhě  :kǒng bú dà wáng wáng wáng
shí jiān : 2020nián 7yuè 14rì 12:49:19    xīng qī èr    nóng lì wǔ yuè niàn sì
           shàng zhèng zōng zhǐ  :3405.30          fǎ guó guó qìng rì1  běn wén ,zhèn zhòng shēn ,2009nián yǐ lái ,11nián lái ,289piān wén zhāng ,bú duàn zhòng fù de ,liǎng jiàn shì ,
    qí yī shì ,bì rán dào lái de ,zuì dà bēng pán ;  
    qí èr shì ,sān xiá dà bà 。


2  zhòng shēn ,2020,7yuè 、8yuè 、9yuè ,jiāng fā shēng ,quán qiú lì shǐ zuì dà bēng pán 。

    ---- xìng zhì ,quán qiú 91nián {1929}zǒng chū huò zhī qián de ,zǒng xǐ pán 。jiǎ shuāi ,zuì dà huáng jīn kēng 。
          jí dù kǒng bù zhī zhōng ,dǐ bù bì rán chū xiàn ,lì shǐ zuì gāo chéng jiāo liàng ,zhè jiù shì ,zhuāng jiā xī chóu de ,tiě zhèng 。

    ---- jiàn dǐ diǎn wèi :dào qióng sī ,6④0diǎn zhì 1000diǎn zhī jiān ;
                            héng shēng zhǐ shù ,1000diǎn ;
                           shàng zhèng zōng zhǐ ,160diǎn 。
                           jí ,shàng zhèng zōng zhǐ 800zhì 1200diǎn qū jiān ,jí 998zuǒ yòu ,jué bú kě néng shì zhēn zhèng
                           dà dǐ 。{xià diē zhōng jì ,fǎn dàn yòu duō }

    ---- jiàn dǐ shí jiān :dà yuē shì ,2020nián 10yuè 、11yuè 、12yuè 。
                           lái qù cōng cōng dà bào yǔ ,zhuāng jiā jué bú huì zài dǐ bù zhǎng qī tíng liú ,gěi sàn hù jiǎn shí lián jià
                           chóu mǎ de jī huì 。
                           bú pái chú ,guān shāng gōu jié ,tū rán guān bì gǔ shì de ,kě néng xìng 。

    ----- dì qiú bēng pán de jiè kǒu :mù qián bú xiáng 。
                                       zhuāng jiā xǐ pán ,jiù shì ,láng chī xiǎo yáng ,yǔ xī shuǐ wú guān ,yǔ yī qiē luàn qī bā
                                       zāo ,wú guān 。

                                       Agǔ zhè jǐ tiān de mò míng qí miào ,fēng kuáng tū pò lián xù bào zhǎng zhàn shàng 3400,
                                       guì zhōu máo tái de chōng jī zhǎng tíng 。
                                
                                      zuì hòu bó shǎ ,zuì hòu fēng kuáng ,yī yè zhī qiū ,yù shì zhe ,zuì hòu shí kè de ,
                                      lái lín 。
                                      zuì hòu bó shǎ ,zuì hòu fēng kuáng , yī yè zhī qiū ,yù shì zhe ,zuì hòu shí kè de ,
                                      lái lín 。


          《chéng jiāo 1.7wàn yì yuán chuàng wǔ nián xīn gāo ,yè nèi rén shì :shì chǎng ruò duǎn diào shì “shàng chē ”jī huì 》
                   2020-07-07     dà zhòng zhèng quàn bào

          《6tiān dà zhǎng 400diǎn  Agǔ fèi le !4yì rén zài tán niú shì  12bèi gàng gǎn pèi zī zài xiàn 》
                   2020nián 07yuè 08rì  18:36lái yuán :21shì jì jīng jì bào dào

          《239gǔ chuàng lì shǐ xīn gāo  liǎng róng 10tiān měng zēng 2000yì  niú shì diān fēng hái yǒu duō yuǎn ?》
                   2020nián 07yuè 13rì  16:41 xīn làng cái jīng zōng hé

         《chuàng yè bǎn zhǐ zhǎng jìn 4%!liǎng shì chéng jiāo é lián xù 6tiān tū pò 1.5wàn yì  běi xiàng zī jīn jìng liú rù
             jìn 100yì 》
                  2020nián 07yuè 13rì  15:00lái yuán : dōng fāng cái fù yán jiū zhōng xīn


         《guì zhōu máo tái chōng jī zhǎng tíng  shì zhí hěn shuǎi yǔ zhòu háng yī gè guāng dà zhèng quàn 》
                  2020-07-07 13:56:54 cái lián shè

                cái lián shè 7yuè 7rì xùn ,hē jiǔ háng qíng zài qǐ !
                     jīn tiān Agǔ shì chǎng “hēi ”le ,jì zuó rì dà zhǎng jìn 4%zhī hòu ,guì zhōu máo tái wǔ hòu
           fā lì ,pán zhōng yī dù dà zhǎng 9%,gǔ jià gāo dá 1744.82yuán 。jié zhì fā gǎo shí ,zhǎng fú yǒu
           suǒ shōu suō ,bào 1710yuán ,zǒng shì zhí 2.1wàn yì yuán ,réng bǐ gōng háng duō chū yī gè guāng dà zhèng quàn 。
3  2020gēng zǐ ,huò bú dān háng 。
    guān yú ,lián xù diē tíng zuì dà bēng pán yǔ sān xiá dà bà zhī jiān de lián xì ,cóng 2010nián kāi shǐ ,200duō piān wén zì ,
    běn rén yǐ jīng ,hū hǎn le shí nián 。
    guān yú ,lián xù diē tíng zuì dà bēng pán yǔ sān xiá dà bà zhī jiān de lián xì ,cóng 2010nián kāi shǐ ,200duō piān wén zì ,
    běn rén yǐ jīng ,hū hǎn le shí nián 。

    2020,shǐ shàng zuì dà ,zhǎng jiāng dà hóng shuǐ ,qū shì ,yǐ jīng rì jiàn xíng chéng 。
    zhǎng jiāng dà hóng shuǐ ,táo bú kāi de ,jiù shì ,sān xiá dà bà 。
    2020,shǐ shàng zuì dà ,zhǎng jiāng dà hóng shuǐ ,qū shì ,yǐ jīng rì jiàn xíng chéng 。
    zhǎng jiāng dà hóng shuǐ ,táo bú kāi de ,jiù shì ,sān xiá dà bà 。

    sān xiá dà bà ,393yì lì fāng mǐ ,shì bǎn qiáo shuǐ kù de ,161bèi 。100kē qīng dàn 。
    jù tǐ ,kě yǐ kàn kàn ,běn rén 17wàn hàn zì wán zhěng bǎn 。

    ----     {2020nián 4yuè 20rì }2020xià jì ,quán qiú  bēng  pán ,sān  xiá  kuì  bà
              {2020nián 01yuè 05rì }chūn jì kāi shǐ ,quán qiú  bēng  pán ,sān  xiá  kuì  bà
              {2019nián 10yuè 13rì }dōng jì kāi shǐ ,quán qiú  bēng  pán ,sān  xiá  kuì  bà

               ……   ……   ……
               ……  ……   ……
               ……  …… ……


    zuì guān jiàn ,shì ,shí shí kè kè 、rì rì yè yè ,guān zhù ,fēng chuī cǎo dòng ,yì cháng zhēng zhào 。sān xiá dà bà 。suí shí zhǔn bèi zhe 。
    zuì guān jiàn ,shì ,shí shí kè kè 、rì rì yè yè ,guān zhù ,fēng chuī cǎo dòng ,yì cháng zhēng zhào 。sān xiá dà bà 。suí shí zhǔn bèi zhe 。
    quán qiú lián xù diē tíng dà bēng pán ,shì ,xū jīng ;zhōng guó ,sān xiá dà bà ,què kě néng ,shì ,shí huò 。
    dòu fǔ zhā ,lì xiàng shè jì dòu fǔ zhā ,shī gōng wéi hù dòu fǔ zhā ,bú chū shì ,cái duō duō guài shì 。
    xiū luó chǎng ,hú nòng sūn 。zì zuò niè ,bú kě huó 。mò fǎ ,zuì fǔ bài de shí dài ?sān xiá dà bà ,zuì dà gōng chéng ,zuì dà
    xiàng mù ,zuì dà dàn gāo ,jiū jìng ,kào bú kào de zhù ,zhǎng jiāng zhōng xià yóu nǐ de yī jiā lǎo xiǎo ,yī dìng yào ,xīn zhōng yǒu shù 。
    mìng xuán yī xiàn shēng sǐ yōu guān 。
    2020gēng zǐ 。    《zhōng guó gòng chǎn dǎng wéi shí me néng gòu chuàng zào qí jì 》
      lái yuán :hóng qí wén gǎo      zuò zhě :wáng chuán lì       shí jiān :2019-10-15

      shí yuè yī rì ,qìng zhù zhōng huá rén mín gòng hé guó chéng lì qī shí zhōu nián dà huì zài běi jīng tiān ān mén guǎng chǎng lóng zhòng jǔ háng 。
      xīn huá shè jì zhě  yuè yuè wěi shè
      yán jiū zhōng guó wèn tí de shì jiè guān chá jiā men yǒu gè jiào wéi pǔ biàn de gǎn jiào :zhōng guó gòng chǎn dǎng shì yī gè yù cuò yù yǒng de zhèng zhì
      zǔ zhī ,jù yǒu tuō lí xiǎn jìng de shén qí lì liàng ,bú duàn chuàng zào chū ràng rén nán yǐ zhì xìn de chuán qí yè jì 。
      ……   ……   ……
      ……  ……    ……
      ……  …… ……


      《rén mín rì bào rèn zhòng píng :fèn dòu chuàng zào rén jiān qí jì 》
            ——wéi qìng zhù xīn zhōng guó chéng lì 70zhōu nián ér zuò (shàng )    rèn zhòng píng

        2019nián 09yuè 29rì 05:23      lái yuán :rén mín wǎng -rén mín rì bào

      (yī )1949nián 10yuè 1rì 。běi jīng ,tiān ān mén 。

       máo zé dōng tóng zhì xiàng quán shì jiè zhuāng yán xuān gào :zhōng huá rén mín gòng hé guó chéng lì le !dāng dì yī miàn wǔ xīng hóng qí rǎn rǎn shēng
       qǐ ,jìn dài yǐ lái lì jīng kǔ nán dòu zhēng de zhōng guó rén mín ,zhōng yú yíng lái zhōng huá mín zú yù huǒ zhòng shēng de shǔ guāng 。
       “yī chàng xióng jī tiān xià bái ”。zhōng huá rén mín gòng hé guó de dàn shēng ,shǐ yì wàn zhōng guó rén mín chéng le guó jiā 、shè huì hé
       zì jǐ mìng yùn de zhǔ rén ,
  mǎn huái háo qíng tà shàng le shí xiàn guó jiā fù qiáng 、mín zú zhèn xìng 、rén mín xìng fú de wěi dà zhēng chéng 。
       70nián ,zài rén lèi fā zhǎn shǐ shàng bú guò dàn zhǐ yī huī jiān 。dàn shì ,zhōng guó rén mín yǐ 70nián bú shě zhòu yè de fèn dòu ,
       chéng jiù le bō lán zhuàng kuò
  de dōng fāng  chuán qí 。xīn zhōng guó chéng lì 70nián lái ,wǒ men dǎng lǐng dǎo rén mín chuàng zào le shì suǒ hǎn jiàn de jīng jì kuài sù fā zhǎn
       qí jì hé shè huì zhǎng qī
  wěn dìng qí jì ,zhōng huá mín zú yíng lái le cóng zhàn qǐ lái 、fù qǐ lái dào qiáng qǐ lái de wěi dà fēi yuè 。
       lì shǐ ,wǎng wǎng xū yào jīng guò suì yuè de xǐ shuā cái néng kàn dé gèng qīng chǔ 。2019nián 9yuè 24rì ,guó qìng dà diǎn qián xī ,
       zhōng gòng zhōng yāng zhèng zhì jú jiù “xīn zhōng guó guó jiā zhì dù hé fǎ lǜ zhì dù de xíng chéng hé fā zhǎn ”jǔ háng dì shí qī cì jí tǐ
       xué xí 。xí jìn píng zǒng shū jì zài zhǔ chí xué xí shí shuō :“shí jiàn zhèng míng ,……  ……
        ……   ……
        ……   ……
        ……   ……


       má chéng jiàn guó yī shè chū xiàn tiān xià dì yī tián   zǎo dào mǔ chǎn sān wàn liù qiān jiǔ bǎi duō jīn
           ----  《rén mín rì bào 》1958nián 8yuè 13rì tóu bǎn tóu tiáo

       má chéng jiàn guó yī shè chū xiàn tiān xià dì yī tián zǎo dào mǔ chǎn sān wàn liù qiān jiǔ bǎi duō jīn ,fú jiàn hǎi xīng shè chuàng huā shēng mǔ chǎn
       yī wàn líng wǔ bǎi duō jīn jì lù 。

       xīn huá shè wǔ hàn 12rì diàn       hú běi shěng má chéng xiàn de zǎo dào shēng chǎn yòu fàng yì cǎi 。gēn jù hú běi shěng 、huáng gāng zhuān qū
       hé má chéng xiàn sān jí zǎo dào gāo chǎn yàn shōu tuán lián hé chá yàn zhèng shí ,zhè gè xiàn de má xī hé xiāng jiàn guó dì yī nóng yè shè ,
       zài yī diǎn líng yī liù mǔ bō zhǒng “jiāng xī zǎo ”zhǒng zǐ de zǎo dào tián lǐ ,chuàng zào le píng jun1 mǔ chǎn gàn gǔ sān wàn liù qiān jiǔ
       bǎi wǔ shí liù jīn de jīng rén jì lù 。jié zhì mù qián ,zhè shì wǒ guó zǎo dào dà fēng shōu zhōng fàng shè chū de dà pī gāo chǎn “wèi
       xīng ”zhōng de “guàn jun1 ”,tā bǐ ān huī shěng cōng yáng xiàn shí mǎ xiāng gāo fēng nóng yè shè jí běn xiàn píng jìng xiāng dì èr nóng yè shè
       xiān hòu chuàng zào de zǎo dào gāo chǎn jì lù gāo chū yī bèi yǐ shàng 。
    
       zhè gè rén men suǒ bú gǎn xiǎng xiàng de zǎo dào gāo chǎn jì lù ,shì chōng fèn fā huī gòng chǎn zhǔ yì fēng gé dà dǎn gé xīn de chéng guǒ 。
       jù le jiě ,zhè kuài tián zhěng dì gòng dá shí cì ,shēn gēng dá yī chǐ yǐ shàng 。…… ……
       ……  ……  ……
       ……  ……  ……
       ……  ……  ……


     rú guǒ gǎn dào wēi xiǎn ,jiù chuī xiǎng shào zǐ ba 。
     rú guǒ gǎn dào wēi xiǎn ,jiù chuī xiǎng shào zǐ ba 。
     tài tǎn ní kè hào ,nǚ zhǔ jiǎo Rosezuì hòu dé jiù ,jiù shì ,chuī xiǎng le ,shào zǐ 。

     2020,hūn chén huǎng hū zhōng ,sān xiá dà bà tū rán chè dǐ bēng kuì   ----  rén lèi zuì dà hào jié ,bú qī ér zhì 。
    ,2020,hūn chén huǎng hū zhōng ,sān xiá dà bà tū rán chè dǐ bēng kuì   ----  rén lèi zuì dà hào jié ,bú qī ér zhì 。
     chàng zhī shān gē gěi dǎng tīng ,wǒ bǎ dǎng lái bǐ mǔ qīn ;
     mǔ qīn zhī shēng le wǒ de shēn ,dǎng de guāng huī zhào wǒ xīn 。yǎn chàng :sòng zǔ yīng 。
    
    2009nián 7yuè 22rì ,zhǎng jiāng dà quán shí yòu jiào zhǎng jiāng dà rì quán shí 。wǒ men wéi shí me chēng nà cì rì shí wéi “dà ”rì shí 。
    zuì zhòng yào de shì píng jun1 rì shí chí xù shí jiān zhǎng 。hái yǒu ,běn cì quán shí dài fù gài de rén kǒu zuì duō 。
    2019nián ,1226rì huán shí ,zhī hòu shì ,quán qiú dà wēn yì 。
    2020nián 6yuè 21rì ,xià zhì rì huán shí ,zuì dà shí fèn kě yǐ dá dào 99.7% ,“jīn huán rì shí ”,yī xiàn shēng jī 。

    728táng shān dà dì zhèn ,7588bǎn qiáo shuǐ kù ,9yuè 8rì máo zé dōng bìng sǐ ,9yuè 13rì xiě jìn dǎng zhāng de fù tǒng shuài pàn táo
    shuāi sǐ 。
    shí jiān hěn zhòng yào ,8yuè fèn ,àn shì lì de zuì hòu fēng kuáng ;9yuè fèn ,qíng kuàng huì hǎo yī xiē 。


4  lián xù diē tíng dà bēng pán ,lián xù diē tíng dà bēng pán ,quán qiú lián xù diē tíng dà bēng pán ,xù móu yǐ jiǔ ,tòng kuài ,tòng kuài ,
    zhēn tòng kuài 。
   fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 。
   shǐ wú qián liè ,duàn tóu bào bì ,lián xù diē tíng dà bēng pán ,lián xù diē tíng dà bēng pán ,quán qiú lián xù diē tíng dà bēng pán ,
   xù móu yǐ jiǔ ,
   tòng kuài ,tòng kuài ,zhēn tòng kuài 。


5  wǒ duì 2020zhǎng jiāng jù hóng ,sān xiá kuì bà de yīng duì fāng fǎ  :


   yǐ xià shì zhèn ,yǐ wǎng wú shù wén zhāng ,zhòng fù qiáng diào wú shù cì de yīng duì fāng fǎ ,wǎng shàng kě yǐ sōu dào  :


-----   ------   -----
-----   ------   -----


wèn jun1 néng yǒu jǐ duō chóu ,qià sì yī jiāng chūn shuǐ xiàng dōng liú 。
jié nán yīng duì zhī fǎ yǒu èr  :
{A}tí qián ,bú xī rèn hé dài jià ,jiāng sān .xiá shuǐ kù de shuǐ ,yǐ jí ,qí tā shuǐ kù de shuǐ ,zuì kuài sù dù
        quán bù fàng wán ,yī dī bú shèng 。
{B}tí qián ,sān .xiá dà bà {huò zhě qí tā shuǐ kù }xià yóu de cǎo mín ,fēng chuī cǎo dòng ,tí qián táo lí ,
        xiàng běi tí qián táo wǎng gāo chù 。zhì shǎo ,bǎ hái zǐ zǎo zǎo sòng wǎng wài dì ,liú  gè  zhǒng  。
{ C }  kōng jun1 fēi jī zhòu yè suí shí zhuāng dàn dài mìng qǐ fēi ,zhà kāi zhǎng jiāng yán àn dà dī fèn liú hóng shuǐ ,jiǎn shǎo sǔn shī 。

wǒ qiáng diào ,sān xiá dà bà de tū rán chè dǐ bēng kuì ,yǔ zhǎng jiāng liú yù de tiān qì zhuàng kuàng ,méi yǒu sī háo lián xì 。
liǎng mǎ shì 。
jí ,jí biàn zhǎng jiāng zhōng xià yóu tiān qì qíng hǎo ,yàn yáng gāo zhào ,sān  xiá  dà  bà  yě huì ,tū rán chè dǐ bēng kuì 。
quán qiú dà bēng pán yī dàn fā shēng ,sān xiá dà bà shuǐ kù ,yào yǐ zuì dà liú liàng ,xiè hóng 。
bú dàn  sān  xiá  shuǐ  kù  ,ér qiě ,suǒ yǒu  mǐn  gǎn  shuǐ  kù ,tǒng  tǒng  xiè  hóng 。
yōu  yōu  wàn  shì  wéi  cǐ  wéi  dà  。bú shì  tiān  miè  ,ér shì  rén  huò  。

lì jí ,guān bì  lǎo  lǐ  de  sān xiá fā diàn jī zǔ ,quán lì xiè hóng ;méi yǒu diàn ,kě yǐ diǎn là zhú 。
lì jí ,qǐ yòng zhǎng jiāng xià yóu hòu bèi  xiè  hóng  qū ,xiàng guān shì xiàn ,fáng  kōng  jǐng bào chè yè lā xiǎng 。
liù xiǎo shí zhī nèi ,jǐ bǎi wàn rén wán chéng zhuǎn yí gōng zuò ,bú zǒu de ,gè ān tiān mìng 。
qī xiǎo shí zhī nèi ,zhà  kāi  xià  yóu  zhǎng  jiāng  dà  dī  ,pái  xiè  hóng  shuǐ 。
bú  pà  huā  qián ,bú  pà  sǐ  rén  。
shí jiān ,jiù shì shēng mìng ;shí jiān ,jiù shì shēng mìng 。
cǐ shí ,wàn  bú  kě  tān  liàn  cái  wù ,mìng  néng  bǎo  zhù  jiù  bú  cuò  le 。

jiǎ dà kōng ,kuì .làn de zhèng  fǔ ,kuì .làn de mín zhòng ,bài  huài fú làn xī shǐ yī guō zhōu ,rén rén duǎn shì zì
sī yú chǔn xié  è chī hē rì zhū gǒu má mù chù shēng ,hào jié tū rán jiàng lín de zhǔ kè guān tiáo jiàn ,yǐ jīng wán quán
chéng shú 。
zhī chà ,zuì hòu de ,yī gēn dào cǎo 。


-----  -----   -----
-----  -----   -----


zuì dà hào jié yīng duì yào diǎn yǒu èr  :

qí yī ,fàng shuǐ 。
          yào bú xī rèn hé dài jià ,jiāng sān xiá dà bà 、sān xiá shuǐ kù de shuǐ lì kè chè dǐ fàng guāng ,zuò dào bà shàng
          bà xià 、kù lǐ kù wài shuǐ wèi luò chà wéi líng 。
          qí tā shuǐ kù ,yě yǒu bì yào ,quán bù fàng guāng kù nèi zhī shuǐ 。
qí èr ,zhà dī zhà bà 。
          zhǎng jiāng yán àn yǒu xǔ duō hòu bèi xiè hóng qū ,zuì duō ,gěi xiè hóng qū nèi mín zhòng liù xiǎo shí zhuǎn yí shí jiān ,
          rán hòu ,zhà kāi zhǎng jiāng dà dī ,yǐn dǎo zhǎng jiāng jù hóng yǒu xù liú xiè 。
          {dà zhuǎn yí guò chéng zhōng ,yào zuò dào ,lǐng dǎo jí qí jiā shǔ ,zuì hòu chè lí 。}
          zhì zuò yī gè zhǎng jiāng shuǐ wén xì tǒng dà shù jù tú ,àn cì xù ,bú duàn zhà kāi zhǎng jiāng dà dī ,yǐ jí ,
          suǒ yǒu zǔ ài jiāng shuǐ xià xiè de dī bà ,jiàn zhù wù 。bú tíng zhà ,zhí dào zhǎng jiāng shuǐ shì píng wěn 。
          qíng shì wēi jí zhī shí ,kě yǐ zhí jiē yòng kōng jun1 rēng zhà dàn 。

zǒng zhī yī gè zì ,”xiè “。
qiān wàn bú gǎn dǔ ,bú kě yǐ ,bào cún rèn hé yáo xìng xīn lǐ 。
qiān wàn bú gǎn dǔ ,bú kě yǐ ,bào cún rèn hé yáo xìng xīn lǐ 。

gǔn jí sǐ sān suì bú fǔ ,fù zhī yǐ wú dāo ,shì yòng chū yǔ 。
“dà yǔ zhì shuǐ ,gǎi “dǔ ”wéi “shū ”。jiù shì shū tōng hé dào ,tuò kuān xiá kǒu ,ràng hóng shuǐ néng gèng kuài
dì tōng guò 。yǔ cǎi yòng le “zhì shuǐ xū shùn shuǐ xìng ,shuǐ xìng jiù xià ,dǎo zhī rù hǎi “。gāo chù jiù záo tōng ,
dī chù jiù shū dǎo ”de zhì shuǐ sī xiǎng 。gēn jù qīng zhòng huǎn jí ,dìng le yī gè zhì de shùn xù ,…… ……

yǐ shàng wén zì ,shǎo shuō ,zhí 2000yì rén mín bì 。
bú yào bào yuàn zhōng guó yùn qì tài bèi ,qí tā guó jiā yě táo bú diào 。shí jiān 、xíng shì bú tóng ér yǐ 。
jī dàn pò ké de zhèn tòng 。
          
fù lù :    běn rén 2020nián wǔ yuè fā bù de liǎng piān wén zhāng 。nèi róng zì jǐ wǎng shàng sōu suǒ ba 。

1   {2020nián 5yuè 27rì }lùn zhèng 2020xià bàn nián quán qiú dà bēng pán de jiàn dǐ diǎn wèi

2   {2020nián 5yuè 18rì } wèi lái sān gè yuè zhī nèi ,bào fā quán qiú lì shǐ zuì dà jīn róng hǎi xiào !{jiǎ shuāi }======================================================
======================================================zài cāng máng de dà hǎi shàng ,kuáng fēng juàn zhe wū yún 。zài wū yún hé dà hǎi zhī jiān ,hǎi yàn xiàng hēi sè de shǎn diàn ,zài gāo ào dì fēi xiáng 。
yī huì ér chì bǎng pèng zhe bō làng ,yī huì ér jiàn yī bān dì zhí chōng xiàng wū yún ,tā jiào hǎn zhe ,──jiù zài zhè niǎo ér yǒng gǎn de jiào
hǎn shēng lǐ ,wū yún tīng chū le huān lè 。
zài zhè jiào hǎn shēng lǐ ──chōng mǎn zhe duì bào fēng yǔ de kě wàng !zài zhè jiào hǎn shēng lǐ ,wū yún tīng chū le fèn nù de lì liàng 、rè qíng de huǒ yàn
hé shèng lì de xìn xīn 。hǎi ōu zài bào fēng yǔ lái lín zhī qián shēn yín zhe ,──shēn yín zhe ,tā men zài dà hǎi shàng fēi cuàn ,xiǎng bǎ zì jǐ duì bào
fēng yǔ de kǒng jù ,yǎn cáng dào dà hǎi shēn chù 。
hǎi yā yě zài shēn yín zhe ,──tā men zhè xiē hǎi yā ā ,xiǎng shòu bú le shēng huó de zhàn dòu de huān lè :hōng lóng lóng de léi shēng jiù bǎ tā men
xià huài le 。
chǔn bèn de qǐ é ,dǎn qiè dì bǎ féi pàng de shēn tǐ duǒ cáng dào xuán yá dǐ xià ……zhī yǒu nà gāo ào de hǎi yàn ,yǒng gǎn dì ,zì yóu zì
zài dì ,zài fàn qǐ bái mò de dà hǎi shàng fēi xiáng !
wū yún yuè lái yuè àn ,yuè lái yuè dī ,xiàng hǎi miàn zhí yā xià lái ,ér bō làng yī biān gē chàng ,yī biān chōng xiàng gāo kōng ,qù yíng jiē nà
léi shēng 。
léi shēng hōng xiǎng 。bō làng zài fèn nù de fēi mò zhōng hū jiào ,gēn kuáng fēng zhēng míng 。kàn ba ,kuáng fēng jǐn jǐn bào qǐ yī céng céng jù làng ,è
hěn hěn dì bǎ tā men shuǎi dào xuán yá shàng ,bǎ zhè xiē dà kuài de fěi cuì shuāi chéng chén wù hé suì mò 。
hǎi yàn jiào hǎn zhe ,fēi xiáng zhe ,xiàng hēi sè de shǎn diàn ,jiàn yī bān dì chuān guò wū yún ,chì bǎng luě qǐ bō làng de fēi mò 。
kàn ba ,tā fēi wǔ zhe ,xiàng gè jīng líng ,──gāo ào de 、hēi sè de bào fēng yǔ de jīng líng ,——tā zài dà xiào ,tā yòu zài hào jiào ……
tā xiào nà xiē wū yún ,tā yīn wéi huān lè ér hào jiào !
zhè gè mǐn gǎn de jīng líng ,——tā cóng léi shēng de zhèn nù lǐ ,zǎo jiù tīng chū le kùn fá ,tā shēn xìn ,wū yún zhē bú zhù tài yáng ,
── shì de ,zhē bú zhù de !
kuáng fēng hǒu jiào ……léi shēng hōng xiǎng ……
yī duī duī wū yún ,xiàng qīng sè de huǒ yàn ,zài wú dǐ de dà hǎi shàng rán shāo 。dà hǎi zhuā zhù shǎn diàn de jiàn guāng ,bǎ tā men xī miè
zài zì jǐ de shēn yuān lǐ 。zhè xiē shǎn diàn de yǐng zǐ ,huó xiàng yī tiáo tiáo huǒ shé ,zài dà hǎi lǐ wān yán yóu dòng ,yī huǎng jiù xiāo shī le 。
——bào fēng yǔ !bào fēng yǔ jiù yào lái lā !
zhè shì yǒng gǎn de hǎi yàn ,zài nù hǒu de dà hǎi shàng ,zài shǎn diàn zhōng jiān ,gāo ào dì fēi xiáng ;zhè shì shèng lì de yù yán jiā zài jiào hǎn :
——ràng bào fēng yǔ lái dé gèng měng liè xiē ba !shàng shì jì 20nián dài ,sū lián suǒ luò wéi cí dǎo láo gǎi yíng ,yī gè jiào mǎ ěr zhā gē fū de fàn rén chéng gōng dì cóng dǎo shàng táo zǒu ,
zài yīng guó chū bǎn le yī běn dài yǒu zì chuán xìng de shū 《zài dì yù dǎo shàng 》,cǐ shū zài ōu zhōu yǐn qǐ le jí dà fǎn xiǎng 。wéi le
xiāo chú yǐng xiǎng ,sū lián jué dìng pài yī gè zhèng zhì shàng kě kào ér qiě zài guó jì shàng xiǎng yǒu zhòng wàng de zuò jiā qīn fù dǎo shàng shì chá ,rán
hòu yòng tā de zhèng yán bó chì “nà běn bēi bǐ de guó wài wěi zào chū bǎn wù ”。tā men xiàng zhōng le gāo ěr jī 。

1929nián 6yuè 20rì ,gāo ěr jī dài zhe ér xí ,zài guó jiā bǎo wèi zǒng jú guān yuán de péi tóng xià ,lái dào le suǒ luò
wéi cí dǎo 。gēn jù jiān yù dāng jú de jīng xīn ān pái ,dǎo shàng de huán jìng yǐ jí néng kàn dé jiàn de shè shī jun1 wéi zhī yī biàn 。lì rú
bǎ yī bú bì tǐ de fàn rén quán bù jí zhōng qǐ lái ,rán hòu yòng fān bù shān zhù ,yuǎn yuǎn wàng qù jiù xiàng yī duī fèi qì de duī jī wù 。
jìn guǎn zhè yàng ,gāo ěr jī hái shì kàn chū le wèn tí 。tǎng zài zhǎng yǐ shàng xiū xī de fàn rén ,shǒu pěng bào zhǐ jīn jīn yǒu wèi dì dú
zhe ,kě shì bào zhǐ quán shì dǎo ná de ——tā men xiǎng yǐ cǐ shì yì gěi zhè wèi “wú chǎn jiē jí yì shù de zuì jié chū de dài biǎo ”
(liè níng yǔ ),
tā suǒ kàn dào de quán shì jiǎ de 。yí hàn de shì ,gāo ěr jī zhī shì mò bú zuò shēng dì zǒu dào tā men shēn biān ,jiāng bào zhǐ zhèng le guò lái 。

dà chū jiān yù dāng jú yì wài de shì ,zài cān guān ér tóng jiāo yǎng yuàn shí ,yī gè 14suì de xiǎo nán hái cóng huā tuán jǐn cù de yíng bīn duì
wǔ zhōng zǒu chū lái ,yòng tián tián de sǎng yīn shuō ,“gāo ěr jī !nǐ kàn jiàn de dōu shì jiǎ de 。xiǎng zhī dào zhēn de ma ?yào wǒ gào sù
nǐ ma ?”gāo ěr jī chī le yī jīng ,xià lìng jiào suǒ yǒu de suí cóng rén yuán dōu chū qù ,tā dān dú tīng zhè gè xiǎo nán hái jiǎng le zhěng zhěng
yī gè bàn xiǎo shí 。zhè gè nán hái bǎ jiān yù lǐ suǒ yǒu de jī è 、yīn móu 、biān dǎ hé kē dài dōu gào sù le zhè wèi shòu gāo de yé yé ,
zhè wèi shòu gāo de yé yé cóng gōng péng lǐ chū lái shí yě lèi liú mǎn miàn 。

huí dào mò sī kē ,tā lì kè zài sū lián hé shì jiè gè dà bào kān shàng fā biǎo wén zhāng ,“yǐ xióng yīng hé hǎi yàn de míng yì ,xuān chēng ná
suǒ luò wéi cí lái kǒng xià rén mín shì háo wú gēn jù de ,xuān chēng fàn rén men zài nà lǐ shēng huó dé fēi cháng zhī hǎo ,gǎi zào dé yě hěn hǎo ”。
yóu qí lìng rén tòng xīn de shì ,zhè zhī gé mìng de “hǎi yàn ”gāng gāng fēi zǒu ,hé “hǎi yàn ”tán guò huà de zhè gè 14suì de nán
hái jiù bèi qiāng bì le 。=======================================================
=======================================================1966nián 8yuè 18rì ,shǒu dōu tiān ān mén guǎng chǎng jǔ háng “qìng zhù wú chǎn jiē jí wén huà dà gé mìng qún zhòng dà huì ”,máo zé dōng
děng zài tiān ān mén dì yī cì jiē jiàn lái zì quán guó gè dì de qún zhòng hé hóng wèi bīng 。zhè yī tiān ,máo zé dōng shēn chuān jun1 zhuāng ,zài tiān
ān mén jiē jiàn lái zì quán guó gè dì de qún zhòng hé hóng wèi bīng ,jiē shòu bìng pèi dài le hóng wèi bīng jìng xiàn de xiù zhāng 。

cǐ hòu ,máo zé dōng yòu fèn bié yú 8yuè 31rì 、9yuè 15rì 、10yuè 1rì 、18rì  、11yuè 3rì 、10rì 、11rì 、
11yuè 25rì hé 26rì duō cì jiē jiàn hóng wèi bīng 。dào 11yuè xià xún wéi zhǐ ,xiān hòu 8cì jiē jiàn hóng wèi bīng hé xué xiào shī shēng
dá 1100duō wàn rén 。zhè shuō míng ,máo zé dōng duì hóng wèi bīng zào fǎn yùn dòng jī jí zhī chí ,bǎ hóng wèi bīng hé qīng nián xué shēng shì
wéi quán miàn fā dòng “wén huà dà gé mìng ”de tū jī lì liàng 。zài máo zé dōng 8cì jiē jiàn hóng wèi bīng de gǔ wǔ zhī chí xià ,gè dì
fèn sàn de 、líng xīng de zào fǎn yùn dòng ,xùn sù tǒng yī dào hóng wèi bīng zhè gè fēng mí quán guó de zǔ zhī xíng shì xià ,fā zhǎn chéng wéi
yī gǔ xí juàn shù qiān wàn qīng nián de kuáng cháo 。

yǔ cǐ tóng shí ,hóng wèi bīng kāi shǐ jìn háng quán guó xìng dà chuàn lián 。
1966nián “8.18”dà huì hòu ,hóng wèi bīng yùn dòng de liè yàn yuè shāo yuè měng ,hěn kuài xíng chéng le quán guó xìng “dà chuàn lián ”
làng cháo 。wài dì lái jīng de hóng wèi bīng rì yì jù zēng 。
8yuè 31rì ,máo zhǔ xí zài tiān ān mén chéng lóu dì èr cì jiē jiàn 50wàn hóng wèi bīng 。dì yī cì jiē jiàn hóng wèi bīng shí ,zài tiān
ān mén guǎng chǎng de hóng wèi bīng fǎn yìng kàn bú qīng máo zhǔ xí ,yào qiú gǎi jìn jiē jiàn fāng fǎ 。yú shì zhōu zǒng lǐ jué dìng ,duì zhè cì
jiē jiàn fāng shì zuò xiē diào zhěng 。jiù shì qǐng zhǔ xí xiān chéng chǎng péng chē jiē jiàn zài guǎng chǎng hé zhǎng ān jiē shàng de hóng wèi bīng ,ěr hòu dēng
shàng tiān ān mén chéng lóu ,jiǎn yuè 、jiē jiàn tōng guò tiān ān mén de hóng wèi bīng 。
17shí 40fèn ,máo zhǔ xí hé zhōng yāng qí tā lǐng dǎo rén fèn chéng 5liàng chǎng péng jí pǔ chē cóng dà huì táng dōng mén chū fā ,zài liǎng biān
gè 4liàng chǎng péng jǐng wèi chē de hù wèi xià ,huǎn huǎn dì shǐ jìn guǎng chǎng de tōng dào ,jiǎn yuè 、jiē jiàn tōng dào liǎng cè de hóng wèi bīng 。
máo zhǔ xí bú duàn dì xiàng hóng wèi bīng zhāo shǒu zhì yì 。
“máo zhǔ xí wàn suì ”de kǒu hào shēng xiǎng chè guǎng chǎng shàng kōng 。dāng chē duì shǐ dào jīn shuǐ qiáo shí ,máo zhǔ xí děng zhōng yāng lǐng dǎo xià
chē dēng shàng tiān ān mén chéng lóu 。

zhè cì jiē jiàn dà huì yóu dài lǐ zhōng yāng “wén gé ”zǔ zhǎng jiāng qīng zhǔ chí ,18shí 40fèn tā xuān bù dà huì kāi shǐ 。lín biāo dài
shàng “shǒu dōu hóng wèi bīng xī chéng qū jiū chá duì ”xiù zhāng jiǎng huà 。tā jí lì gǔ lì hóng wèi bīng de “héng sǎo sì jiù ”háng dòng ,
bìng qiáng diào yào zhòng diǎn dǎ jī “dǎng nèi zǒu zī běn zhǔ yì dào lù de dāng quán pài ”。

zhè shí ,zhōu zǒng lǐ shēng pà yùn dòng pò huài gōng nóng yè shēng chǎn ,wēi jí guó jì mín shēng ,tā zài měi cì jiǎng huà zhōng ,zǒng shì lì tú
jiǎng yī xiē xiàn zhì xìng de huà 。
zhè cì jiǎng huà ,tā qiáng diào “yào xué xí jiě fàng jun1 de sān bā zuò fēng ,zūn shǒu sān dà jì lǜ bā xiàng zhù yì ”,yào yòng wén dòu ,
bú yào wǔ dòu 。jiǎng huà hòu ,kāi shǐ jiē jiàn tōng guò tiān ān mén de hóng wèi bīng 。yī háng rén jìng xiàng nán háng ,duàn yù bú yù jīng dòng bǎi xìng ,mìng zhòng rén bú huàn bǎi guān fú sè ,réng shì zuò yuán lái de háng shāng dǎ bàn 。
yī lù wú huà ,zhè yī rì jiāng dào jīng chéng ,duàn yù yào qù tiān lóng sì bài jiàn kū róng dà shī hé huáng bó fù duàn zhèng míng ,yǎn jiàn tiān
sè jiàn hēi ,lí tiān lóng sì shàng yǒu liù shí yú lǐ ,zhèng yào zhǎo gè dì fāng xiē jiǎo 。hū tīng dé shù lín zhōng yǒu gè hái zǐ de shēng yīn
jiào dào :“bì xià ,bì xià ,wǒ yǐ bài le nǐ ,zěn me hái bú gěi wǒ chī táng ?”
zhòng rén yī tīng ,dōu gǎn qí guài :“zěn dì yǒu rén rèn dé bì xià ?”dōu zǒu xiàng shù lín qù kàn shí ,zhī tīng dé yī rén shuō dào
:“nǐ men yào shuō :'yuàn wú huáng wàn suì ,wàn suì ,wàn wàn suì !’cái yǒu táng chī 。”
zhè yīn diào shí fèn shú xī ,zhèng shì mù róng fù 。
duàn yù hé wáng yù yàn chī le yī jīng ,liǎng rén shǒu wǎn zhe shǒu ,yǐn shēn shù hòu ,xiàng shēng yīn lái chù kàn shí ,zhī jiàn mù róng fù zài
yī zuò tǔ fén zhī shàng ,tóu dài zhǐ guàn ,shén sè yǎn rán 。
qī bā míng xiāng xià xiǎo hái guì zài fén qián ,luàn qī bā zāo de rǎng dào :“yuàn wú huáng wàn suì ,wàn suì ,wàn wàn suì !”
yī miàn luàn jiào ,yī miàn guì bài ,yǒu de zé shēn chū shǒu lái ,jiào dào :“gěi wǒ táng ,gěi wǒ táng !”
mù róng fù dào :“zhòng ài qīng píng shēn ,zhèn jì xìng fù dà yàn ,shēn dēng dà bǎo ,rén rén jiē yǒu fēng shǎng 。”cóng huái zhōng qǔ chū
táng guǒ gāo ěr ,fèn gěi zhòng xiǎo ér 。
zhòng ér pāi shǒu huān hū ér qù ,dōu dào :“míng tiān yòu lái !”
wáng yù yàn zhī dào biǎo gē shén zhì yǐ luàn ,fù guì mèng yuè zuò yuè shēn ,bú yóu dé shāng xīn yù jué 。
duàn yù qīng qīng lā le lā tā de yī xiù ,zuò gè shǒu shì ,zhòng rén dōu qiāo qiāo tuì le kāi qù ,dàn jiàn mù róng fù zài tǔ fén shàng miàn
nán ér zuò ,kǒu zhōng wū zì nán nán bú xiū 。
=======================================================
=======================================================
yuán bīn :diǎn zàn lóng fēi chuán nào xiào huà  xiǎo fěn hóng zhì shāng lìng rén pěng fù

5yuè 30rì xià wǔ ,SpaceXde lóng fēi chuán shēng kōng 。( Joe Raedle/Getty Images)

【dà jì yuán 2020nián 06yuè 03rì xùn 】mǎ sī kè de fèn jìn hào zǎi rén “lóng fēi chuán ”shēng kōng de dāng tiān ,jué dà duō shù guó jiā
de méi tǐ dōu zhí bō le ,quán shì jiè de guān zhòng dōu zài wéi měi guó háng tiān shì yè de zhè yī xīn chéng guǒ diǎn zàn 。zhōng guó de yāng shì yě zhí
bō le zhè tiáo xīn wén ,dàn ràng rén tí xiào jiē fēi de shì ,xǔ duō xiǎo fěn hóng yā gēn jiù bú zhī dào mǎ sī kè shì shí me rén ,SpaceX
shì nǎ lǐ de ,zhī kàn dào “lóng fēi chuán ”sān gè zì ,biàn xiǎng dōu bú xiǎng jiù dāng chéng shì zhōng guó de le ,ài guó rè qíng lì mǎ bào péng ,
yī shí jiān zài “yāng shì zhí bō ”huà miàn xià chū xiàn de dōu shì zhè yàng de píng lùn :

“wěi dà de zǔ guó !”
“wǒ zhēn de hěn zì háo zì jǐ shì zhōng guó rén !”
“zhōng guó jiā yóu !”
“lì hài le wǒ de guó !”
“gǎn xiè zǔ guó wéi rén mín chuàng zào de yī qiē !”
“zǔ guó jiā yóu ”,“kàn dào zǔ guó yuè lái yuè qiáng dà gǎn dào wú bǐ zì háo !”
hái yǒu de rèn wéi zhè shì yī zhī “huá wéi huǒ jiàn ”:“lèi mù ,wéi zì jǐ de zǔ guó zì háo ! huá wéi niú bī ! zhōng guó jiā yóu !
zhōng guó wàn suì !”

ràng rén nán yǐ zhì xìn de shì ,zhè yàng de píng lùn hé diǎn zàn bú dàn zài yāng shì guān bó de píng lùn qū shù yǐ wàn jì ,ér qiě zài bú tóng
de píng tái yě bǐ bǐ jiē shì ,yǐ zhì yú ràng rén yǒu zhǒng cuò jiào :mò fēi měi guó rén bà píng le ?
fèn míng shì měi guó de jiāo ào ,jié guǒ què bèi xiǎo fěn hóng men zhāng guàn lǐ dài dào le zhōng guó tóu shàng ,kě jiàn tā men de zhì shāng lowdào
le hé děng dì bù 。
zhè xiē zhěng tiān káng zhe ài guó zhǔ yì dà qí dào chù tiāo zhàn hé mà jiē de nián qīng rén ,xiàn zài jìng rán bú dàn jiāng měi guó chēng wéi zǔ guó ,
ér qiě hái wéi měi guó rén de háng wéi gǎn dòng hé zì háo 。zhè gè shì jiè biàn huàn de rú cǐ zhī kuài ,jiǎn zhí ràng rén yǒu diǎn huǎn bú guò lái
——zhè bú yīng gāi shì tā men kǒu lǐ nà qún mài guó zéi hé gǒu hàn jiān zuò de shì ma ?tā men jiū jìng hái fǎn bú fǎn měi ,dào dǐ nǎ
cái shì tā men de zǔ guó ?

yǒu wǎng yǒu shuō de hǎo :“tā men kě lián ,xīn xīn kǔ kǔ jǐ shí nián fǎn měi ,yī cháo míng shēng quán bài huài le ;tā men kě hèn ,
duì yī jiā měi guó zhè me yǒu míng de gōng sī quán rán bú zhī ,duì měi guó zhè yàng de guó jiā kě yǐ shuō shì jí dù wú zhī ,què měi tiān lè
cǐ bú pí dì wán chéng fǎn měi gōng zuò ;tā men kě bēi ,zhè shì yī qún yǐ jīng sàng shī jī běn sī kǎo néng lì de rén ,tā men shèn zhì dōu
quē fá jī běn de yuè dú néng lì ,yī piān yī bǎi zì de yuè dú tōng gǎo dōu dú bú dǒng ,zhè shì yī qún shí me yàng de rén ā ,bú yào
shuō sī kǎo ,tā men lián jī běn de yuè dú dōu nán yǐ wán chéng 。”

“tā men zhè qún rén de tè diǎn shì yì nù yì bào ,sī wéi jiǎn dān ,quē fá duì fù zá shì wù de lǐ jiě néng lì ,wǒ shèn zhì huái yí
tā men shì bú shì bú shí zì ,dàn shì rú guǒ bú shí zì ,nà xiē lì hài le wǒ de guó dǎ de què hěn shùn liū ,wǒ zhī néng xiàng xìn tā
men shì zhēn de lǐ jiě néng lì tài chà tài chà le ,tā men zhī yǒu jiǎn dān de dān yī sī wéi ,shèn zhì kě yǐ shuō tā men dōu méi yǒu sī wéi ,
gèng xiàng shì yī gè jī qì chéng xù ,yī gè dān xì bāo shēng wù 。”
shì xiǎng ,yǐ zhè yàng de zhì shāng ài guó fǎn měi ,xiǎng bú fān chē dōu nán 。

bú guò huà shuō huí lái ,xiǎo fěn hóng de zhì shāng zhī suǒ yǐ lowdào zhè zhǒng dì bù ,bú shì yīn wéi shēng xià lái jiù bèn ,chún cuì shì bèi
gòng chǎn dǎng cóng xiǎo dào dà zhǎng qī xǐ nǎo de jié guǒ 。kě jiàn gòng chǎn dǎng bú dàn ràng rén biàn huài ,ér qiě hái ràng rén biàn shǎ 。

zé rèn biān jí :gāo yì